Your browser does not support JavaScript !

เกี่ยวกับ IAE

ความเป็นมา

Institut d'Administration des Entreprises หรือ IAE เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการจัดการองค์กรและบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานวิจัย 

ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 คริสตักราช ตั้งอยู่ที่เมืองม้งเปอลิเย่(Montpellier)ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส   

สถาบันแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยม้งเปอลิเย่ และเป็นสถาบันที่มีความเก่าแก่มากที่สุดทางด้านการเรียนการสอนการจัดการเชิงธุรกิจแห่งประเทศฝรั่งเศศ

ปัจจุบัน IAE มีทั้งหมด32 วิทยาเขตทั่วฝรั่งเศส และทุกวิทยาเขตมีประสบการณ์การสอนมากกว่า50ปี 

ทางสถาบันมีกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งด้านสาขาการจัดการเชิงธุรกิจ และทางด้านการจัดการทางเทคโนโลยี 

Réseau-IAE

พันธกิจ

พันธกิจหลักของเราคือการพัฒนาบุคคลที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือทำงานแล้ว ให้มีทักษะทางด้านการจัดการเชิงธุรกิจ และกลายเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ได้จริงในชีวิต

ที่สำคัญจุดเด่นของIAE นั่น คือนักศึกษาของเรานั้นมาจากหลายคณะ หมายความว่าไม่ได้มีเพียงแค่นักศึกษาที่จบด้านธุรกิจมาสมัครเรียนเพียงอย่างเดียว

แต่ยังมีนักศึกษาที่จบมาจากด้านวิศวกร หรือ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

จุดเด่น

IAEม้งเปอลิเย่ นอกจากจะสร้างสรรค์บุคคลให้มีสองทักษะ ทางด้านการจัดการ และ ทางด้านธุรกิจแล้ว

สถาบันของเรานั้นยังพัฒนาบุคคลทั้งในด้านทฤษฎีและฏิบัติ รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นนานาชาติ

อย่างเช่น หลักสูตรปริญญาตรีด้านการสอนการจัดการเชิง(BIMB) และ หลักสูตรอนุปริญญากาธุรกิจระหว่างประเทศ(GIB)

สองหลักสูตรนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสอน และ ในปี2012 สถาบันIAE ม้งเปอลิเย่ ได้จัดทำหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นกับมหาลัยในไทย ไต้หวัน และรัสเซีย เป็นต้น